Herontwikkeling Boerderij, Abtswoude 40Ontmoeting van Oud en Nieuw in het Groen Toelichting bij het plan van Nilofar Architecten voor de locatie Abtswoude 40

Het plan
Het gebied wordt gekenmerkt door boerderijen (sommige van historische waarde) gelegen in veel groen. Het zijn grote bouwmassa's met veel oppervlakte, meestal bestaande uit een voorhuis, stallen en schuren.
De hoeken, vormen en complexiteit van de daken van de boerderijen en schuren zijn zeer karakteristiek voor het gebied.

Het te ontwikkelen gebied zal een ontmoetingsplek zijn voor oud en nieuw in het groen.
Het restaureren van het voorhuis past in de filosofie van het behouden van het karakteristieke van het gebied. Het is geen monument maar wel bijzonder genoeg om behouden te blijven.
Omdat het voorhuis nooit ontworpen is om alleen te staan kiezen wij ervoor om het in de bebouwing op te nemen. De kruisvorm van het dak vroeg erom te worden doorgetrokken. Door het introduceren van de poort is er naast een goede daglichttoetreding in het voorhuis doorkijk naar het park mogelijk gemaakt. Omdat de poort met glas overkapt wordt zijn de twee nieuwe woningen op een spannende manier met het voorhuis verbonden maar zijn er tegelijkertijd los van.
De twee woningen zijn voor een deel transparant zodat visueel contact met het park continu in het plan terug komt.

De plaats van de ingangen van de woningen kunnen in overleg met stedenbouw bepaald worden.
De ontsluiting van de woningen is ook zeer goed vanaf de zijde van Tanthof-West te realiseren. -

Door de situering van de woningen houden wij zo veel mogelijk afstand van de tennisbanen (kunstlicht, geluid) en maken ruimte voor de verdere ontwikkeling van een eventueel kinderdagverblijf in combinatie met woningen. Met de hoofdvorm creëren wij een mooie binnenplaats (hofje).