Lloyd-pier'LaMontagne' is behalve voor de locatie Roomburg in de gemeente Leiden ook uitgewerkt voor Amsterdam en wel voor de locatie tegenover de Arena om hierin, samen met andere functies, Endemol studio's te huisvesten.

In 1998 was 'laMontagne' ingediend bij STIR als kandidaat-voorbeeldproject.

Ruim een half jaar geleden hebben wij ook een aantal varianten van 'laMontagne' aan de gemeente Rotterdam gepresenteerd voor de locatie Lloyd-pier.
Door gelaagdheid is een zeer efficiënt gebruik van de pier mogelijk maar ook wordt door deze manier van bouwen de windproblematiek opgelost, en wordt er een kontrast gevormd met de Muller-pier.
Een combinatie van werken en wonen, ontstaan door de gelaagde aanpak en een driedimensionaal plein is zeer goed mogelijk. Dit biedt veel voordelen in relatie met Delfshaven, een multiculturele wijk waar een economische impuls goed van pas kan komen.
Verschillende publieke functies zoals sporthallen, zwembaden, winkels, restaurants en cafés zorgen voor veel toestroom van mensen op verschillende gebouwniveaus.

Door extra vrij vormgegeven oppervlaktes en een brug naar het achterland wordt het kontrast met de Mullerpier groter.