visieNilofar architecten is gespecialiseerd in architectuur en industrieel design.
Naast de twee ontwerpers, staat er een team van tekenaars, assistent ontwerpers en constructeurs klaar om onze opdrachtgevers van een goede kwaliteit te verzekeren.

Visie op architectuur
Architectuur wordt vaak gezien als een luxe product. Dat komt omdat de nadruk wordt gelegd op het ontwerp van een bouwwerk, terwijl architectuur eigenlijk bestaat uit het voeren van de regie tussen verschillende vakgebieden. Vormgeving, maatschappelijke verhoudingen en technische kennis en kwaliteit, ook die van de openbare ruimte, spelen daarbij onder meer een rol.
De combinatie van verschillende vakdisciplines geeft de mogelijkheid tot het creëren van optimale ontwerpen.
Ons onderzoekslab is een broeinest voor producten en plannen gericht op de toekomst. Kunststof verkeersborden en een voorstel voor een autarkisch woestijn collectief zijn hier voorbeelden van.